การใช้งานระบบ KanbanBOX ขั้นพื้นฐาน

ประเภท : KanbanBOX จำนวนบทเรียน : 47

Overview kanbanBOX 1 บทเรียน
 • Overview kanbanBOX
SETTING 2 บทเรียน
 • Setting_Company Calendar
 • Setting_Company Setting
MASTER DATA 15 บทเรียน
 • Master Data Bin_Add a New Bin
 • Master Data Bin_View,Update and Deleate Bin
 • Master Data Part_Add a New Part
 • Master Data Part_View,Update and Deleate Part
 • Master Data Partner_View,Update and Delete Partner
 • Master Data Partner_Add a New Partner
 • Master Data User_Add a New User
 • Master Data User_View,Update and Delete User
 • Master Data User_Allowed Status Change
 • Master Data Partner_Partners Link
 • Master Data User_email notification for my user
 • Master Data User_email notification for other user
 • Master Data User_Set User Homepage
 • Master Data User_Set User Visibility on Partner
 • Master Data User_User Role
IMPORT OF DATA 4 บทเรียน
 • Import Bins
 • Import Partners
 • Import Parts
 • Import of Kanban Loops
KANBAN LOOP 8 บทเรียน
 • Kanban Loop Definition
 • Create new kanban EP.1-Mandatory fields
 • Create new kanban EP.2-Advance fields
 • Update and Delete kanban loop
 • Kanban Card Status
 • Multi Process Kanban Definition EP.1
 • Multi Process Kanban Definition EP.2
 • Set Kanban
WORKLIST 3 บทเรียน
 • Worklist-Create and Print Worklist
 • Update worklist
 • Update a filter linked to a worklist
KANBAN BOARD 9 บทเรียน
 • Type of Kanban Board
 • Filter
 • Print Kanban Cards
 • Kanban with limited turns
 • Action on kanban board
 • Action on kanban loop
 • Excess kanban
 • Extra kanban
 • Block, Out of stock, Priority
PRINT LAYOUT KANBAN CARD 3 บทเรียน
 • Set Default Template
 • Printing Rule
 • Create template
KANBAN STATISTICS AND MAINTENANCE 2 บทเรียน
 • Report
 • Kanban loop statistics
การใช้งานระบบ KanbanBOX ขั้นพื้นฐาน

฿ 18,999

฿ 22,000


ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท PPCC

Digital Business Transformation

หลักสูตรแนะนำ